Kies product
Kies achtergrond
Kies muur
sluiten
Maateenheid:
m
ft
Afmetingen:
Windklasse

CL.V 2 = 450 N/m² Weinig wind
CL.V 3 = 700 N/m² Gemiddelde wind
CL.V 4 = 1000 N/m² Harde wind

Voorbeeld windklasse tabel EN 13241

CL.V 2 = 9,22 lb/ft²
CL.V 3 = 14,34 lb/ft²
CL.V 4 = 20,48 lb/ft²

Voorbeeld tabel EN 13241

Gebruiks frequentie

Laag: tot 10 cycli per dag
Middel: tot 20 cycli per dag
Hoog: meer dan 20 cycli per dag

Gewicht

Vleugel gewicht - zonder rail

Buisvormig

Kokermaat van de poort vleugel

-- mm
0 mm
i
Laag Middel Hoog
i
i
i
Maateenheid:
m
ft
Afmetingen:
page4.widthinfotitle

page4.widthinfotext

B
page4.heightinfotitle

page4.heightinfotext

L
page4.fillinfotitle

page4.fillinfotext

V
Gewicht

Vleugel gewicht - zonder rail

i
Windklasse

CL.V 2 = 450 N/m² Weinig wind
CL.V 3 = 700 N/m² Gemiddelde wind
CL.V 4 = 1000 N/m² Harde wind

Voorbeeld windklasse tabel EN 13241

CL.V 2 = 9,22 lb/ft²
CL.V 3 = 14,34 lb/ft²
CL.V 4 = 20,48 lb/ft²

Voorbeeld tabel EN 13241

i
Gebruiks frequentie

Laag: tot 10 cycli per dag
Middel: tot 20 cycli per dag
Hoog: meer dan 20 cycli per dag

i
Laag Middel Hoog
Buisvormig

Kokermaat van de poort vleugel

i
-- mm
0 m
page4.wheelbaseinfotitle

page4.wheelbaseinfotext

W
Volgende